A STUDY OF MAXIMUM VALUES OF WITHIN-STORM RAINFALL

ETUDE DES VALEURS MAXIMALES DES PRECIPITATIONS A L INTERIEUR DES PERTURBATIONS

HARIHARA AYYAR [P.S.] ; TRIPATHI [N.]