INVLOED VAN RUWHEIDSDISKONTINUITEITEN OP DE GEMIDDELDE STROMING IN EEN NEUTRALE ATMOSFERISCHE GRENSLAAG

INFLUENCE DES DISCONTINUITES DANS LA RUGOSITE SUR L ECOULEMENT MOYEN DANS UNE COUCHE LIMITE ATMOSPHERIQUE NEUTRE

CHRISTIAENS [W.] ; BOYEN [H.]