O VERTIKAL NYKH KORRELYATSIONNYKH FUNKTSIYAKH TURBULENTNYKH POLEJ V PRIZEMNOM SLOE ATMOSFERY

FONCTIONS DE CORRELATION ENTRE NIVEAUX DANS LES CHAMPS TURBULENTS DE LA COUCHE ATMOSPHERIQUE VOISINE DU SOL

VOLKOV [YU.A.] ; KOPROV [B.M.] ; KRAVCHENKO [T.K.]