REGULIRUYUSHCHAYA ROL OBLACHNOSTI V TEPLOVYKH EHFFEKTAKH ANTROPOGENNOGO AEHROZOLYA I UGLEKISLOGO GAZA

ROLE REGULATEUR DES NUAGES DANS LES EFFETS THERMIQUES DES AEROSOLS ET DU GAZ CARBONIQUE DUS AUX ACTIVITES HUMAINES

PETUKHOV [V.K.] ; FEJGEL SON [E.M.] ; MANUJLOVA [N.I.]