O VOZMOZHNOSTI ISPOL ZOVANIYA DANNYKH SETI RAKETNOGO METEOROLOGICHESKOGO ZONDIROVANIYA V DOLGOSROCHNYKH PROGNOZAKH

UTILISATION POSSIBLE DES DONNEES D UN RESEAU DE FUSEES SONDES METEOROLOGIQUES POUR LES PREVISIONS A LONGUE ECHEANCE

BUGAEVA [I.V.] ; KOKIN [G.A.] ; TARASENKO [D.A.] ...