O POPRAVKAKH SVYAZANNYKH S PASSEYANIEM RADIATSII V OBLAKAKH PRI OPREDELENII IKH VYSOTY FOTOMETRICHESKIM METODOM

CORRECTIONS LIEES A LA DISPERSION DU RAYONNEMENT DANS LES NUAGES, POUR LA DETERMINATION PHOTOMETRIQUE DES PLAFONDS

MALKEVICH [M.S.] ; CHAGAR [L.U.] ; SHUKUROV [A.KH.]