VERTIKAL NYJ TURBULENTNYJ PERENOS V PRIZEMNOM SLOE

TRANSFERT VERTICAL TURBULENT DANS LA COUCHE VOISINE DU SOL

VOLOSHCHUK [V.M.]