O PARAMETRAKH OPREDELYAYUSHCHIKH VERTIKAL NUYU STRUKTURY POLYA DLINNOVOLNOVOJ RADIATSII V ATMOSFERE

PARAMETRES DETERMINANT LA STRUCTURE VERTICALE DU CHAMP DE RAYONNEMENT IR DANS L ATMOSPHERE

KRAVCHENKO [I.M.] ; SHLYAKHOV [V.I.]