SINOPTICHESKIE USLOVIYA FORMIROVANIYA ZASUSHLIVYKH I UVLAZHNENNYKH MESYATSEV

CONDITIONS SYNOPTIQUES D APPARITION DE MOIS SECS OU HUMIDES

BORISOVA [E.I.] ; CHISTYAKOVA [E.A.] ; TURKENICH [G.I.] ...