OPREDELENIE VYSOTNOGO PROFILYA TEMPERATURY IZ NAZEMNYKH IZMERENIJ ATMOSFERNOGO IZLUCHENIYA V OBLASTI 5 MM.

DETERMINATION DU PROFIL DE TEMPERATURE EN ALTITUDE D APRES DES MESURES EFFECTUEES AU SOL SUR LE RAYONNEMENT ATMOSPHERIQUE DANS LA BANDE 5 MM.

ERSHOV [A.T.] ; LEBSKIJ [YU.V.] ; PLECHKOV [V.M.] ...