RADIATSIONNYJ BALANS SISTEMY OKEAN-ATMOSFERA I EGO SOSTAVLYAYUSHCHIE PO DANNYM RASCHETOV I SPUTNIKOVYKH IZMERENIJ

BILAN RADIATIF DU SYSTEME OCEAN-ATMOSPHERE : EVALUATION D APRES LES DONNEES DES CALCULS ET LES MESURES PAR SATELLITES

TIMOFEEV [N.A.]