K VOPROSY OB EHFFEKTAKH SOLNECHNOJ AKTIVNOSTI V DINAMICHESKOM REZHIME STRATOSFERY I TERMOSFERY

EFFETS DE L ACTIVITE SOLAIRE SUR LA DYNAMIQUE DE LA STRATOSPHERE ET DE LA THERMOSPHERE

KAZIMIROVSKIJ [EH.S.] ; LOGINOV [V.F.] ; SUKHOMAZOVA [G.I.]