O KOROTKOPERIODNYKH KOLEBANIYAKH UL TRAFIOLETOVOGO IZLUCHENIYA SVYAZANNYKH S IZMENCHIVOST YU OZONA I AEHROZOLYA V ATMOSFERE

OSCILLATIONS A COURTES PERIODES DU RAYONNEMENT ULTRAVIOLET EN LIAISON AVEC LES EVOLUTIONS DE L OZONE ET DES AEROSOLS

BRITAEV [A.S.] ; FARAPONOVA [G.P.]