LAMB WAVES ORIGINATING IN NON-GEOSTROPHIC PERTURBATIONS

ONDES DE LAMB SE FORMANT DANS DES PERTURBATIONS NON GEOSTROPHIQUES

KLOSTERMEYER [J.]