ORTHOGONAL EXPANSIONS OF SYNOPTIC SITUATIONS

SERIES DE FONCTIONS ORTHOGONALES ET SITUATIONS SYNOPTIQUES

ROMANOV [L.N.] ; VINOGRADOVA [G.M.]