STATISTICS OF RAINGAGE DATA

STATISTIQUES DES DONNEES PLUVIOMETRIQUES

DRUFUCA [G.] ; ZAWADZKI [I.I.]