VLIYANIE PRIZEMNOGO TRENIYA NA SREDNIJ I SDVIGOVYJ BEZRAZLICHNO STRATIFITSIROVANNYE VOZDUSHNYE POTOKI

INFLUENCE DU FROTTEMENT AU SOL SUR LE FLUX MOYEN ET SUR LE CISAILLEMENT DANS UN AIR EN EQUILIBRE INDIFFERENT

KADYSHNIKOV [V.M.]