PRIBLIZHENNYJ METOD RASCHETA RASPREDELENIYA INTENSIVNOSTI KOROTKOVOLNOVOJ DIFFUZNOJ RADIATSII PO DNEVNOMU NEBOSVODU

METHODE APPROCHEE POUR LE CALCUL DU CHAMP D INTENSITE DU RAYONNEMENT DIFFUSE EN COURTES ONDES DANS LE CIEL DIURNE

EGOROVA [L.A.] ; PAVLOV [V.E.] ; RYABININA [N.G.]