EGY KOMBINALT REGRESSZIOS BECSLESROL

PROCESSUS DE REGRESSION COMBINEE

FARAGO [T.]