DANMARKS KLIMA. ANALYSE AF SNEDAEKKEDAGE

CLIMAT DU DANEMARK. ANALYSE DES JOURS D ENNEIGEMENT

MADSEN [H.] ; ALLERUP [P.]