ORGANIZATSIYA INFORMATSIONNOGO PROTSESSA I AVTOMATIZATSIYA OBRABOTKI DANNYKH V SISTEME AGROMETEOROLOGICHESKOGO OBSLUZHIVANIYA

ORGANISATION DU PROCESSUS INFORMATIQUE ET DE L AUTOMATISATION, POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES, DANS UN SERVICE DE METEOROLOGIE AGRICOLE

ZHUKOV [V.A.] ; TOMIN [YU.A.]