K VOPROSU O DAL NIKH VNUTRIRYADNYKH SVYAZYAKH PROTSESSOV SREDNEGO GODOVOGO STOKA

CORRELATIONS EN RETARD DANS LES PROCESSUS DE L ECOULEMENT MOYEN ANNUEL

SHELUTKO [V.A.]