LAZERNOE ZONDIROVANIE ATMOSFERY METODOM SRAVNITEL NOGO POGLOSHCHENIYA

SONDAGE LASER DE L ATMOSPHERE PAR LA METHODE COMPARATIVE D ABSORPTION

VANIN [N.V.] ; MIGULIN [A.V.] ; RYBAKOV [S.YU.]