VYRKHU ALTERNATIVNITE USLOVIYA ZA VALEZH NAD SOFIYA PREZ STUDENOTO POLUGODIE

PREVISION ALTERNATIVE DES CONDITIONS DE PRECIPITATIONS POUR SOFIA, AU COURS D UN SEMESTRE

SHAROV [VL.] ; ANDREEVA [T.]