KALENDARNI OSOBENOSTI NA ZASTUDYAVANIYATA I ZATOPLYANIYATA V PLEVEN I PLOVDIV PREZ PROLETTA

DATES PARTICULIERES DES ADVECTIONS PRINTANIERES CHAUDES ET FROIDES A PLEVEN ET A PLOVDIV

BLAGOEV [KHR.] ; TANEV [AT.]