ENERGIA KINETYCZNA RUCHU TURBULENCYJNEGO W WARSTWIE PRZYZIEMNEJ [ MODEL POLEMPIRYCZNY ]

ENERGIE CINETIQUE DU MOUVEMENT TURBULENT DANS LA COUCHE INFERIEURE DE L ATMOSPHERE [ MODELE SEMI-EMPIRIQUE ]

STEPIEN [I.]