An approach to drawing meteorological element cross section diagram by computer

Qizhen [Liu] ; Haojun [Wang]