Vremennye i prostranstvennye izmeneniya chastoty atmosfernykh zasukh

Maksimova [G.A.] ; Ped' [D.A.]