Nekotorye rezul'taty lidarnogo opredeleniya kharakteristik naklonnoj vidimosti na aehrodrome

Rybakov [E.E.] ; Kovalev [V.A.] ; Pak [A.S.] ; Mozharov [E. Eh.] ; Baldenkov [G.N.]