Rol' kondensatsii v vodnom balanse pochvy

Budagovskij [A.I.] ; Nasonova [O.N.]