Monitoring klimaticheskikh izmenenij mirovogo okeana

Gulev [S.K.] ; Lappo [S.S.] ; Tereshchenkov [V.P.]