Advektivno-radiatsionnye kolebaniya klimata v sisteme atmosfera-okean-susha

Alekseev [G.V.] ; Podgornyj [I.A.]