Modelirovanie sezonnoj izmenchivosti gidrofizicheskikh polej v tropichekoj atlantike

Mikhajlova [Eh. N.] ; Semenyuk [I.M.] ; Shapiro [N.B.]