Ekman pumping over mountains

Rongsheng [Wu] ; Wei [Gu]