Analiticheskie resheniya diffuzionnoj zadachi dlya atmosfernoj primesi

Voloshchuk [V.M.]