Ob ehlliptichnosti uravnenij initsializatsii po makhenauehru

Burshtejn [A.B.]