Prostranstvennye i sezonnye osobennosti klimaticheskogo raspredeleniya obshchego soderzhaniya i partsial'nogo davleniya ozona

Bekoryukov [V.I.]