O vliyanii dinamicheskogo vozdejstviya atmosfery na formirovanie temperaturnykh anomalij v okeane

Nesterov [E.S.]