Prostranstvenno-vremennaya izmenchivost' rezhima vetra nad akvatoriej baltijskogo morya

Boilov [V.N.] ; Shatov [B.N.]