Anomal'nye gidrometeorologicheskie usloviya na territorii SSSR v avguste 1991 g.

Belinskij [O.N.] ; Masterskikh [M.A.] ; Najshuller [M.G.]