Kuwaiti soot over Japan

La suie du Koweit au-dessus du Japon

Okada [Kikuo] ; Ikegami [Miwako] ; Uchino [Osamu] ; Nikaidou [Yoshinobu] ; Zaizen [Yuji] ; Tsutsumi [Yukitomo] ; Makino [Yukio]