Programmnuj kompleks modelirovaniya sluchaev vysokogo zagryazneniya atmosfery goroda alma-aty

Zakarin [Eh. A.] ; Kramar [V.F.]