Ob osobennostyakh ispol'zovaniya optimal'noj interpolyatsii dlya mezomasshtabnogo ob''ektivnogo analiza v oblasti slozhnogo rel'efa

A propos de l'utilisation particulière de l'interpolation optimale en vue de l'analyse objective à moyenne échelle sur terrain complexe

Kramar [V.F.] ; Menzhulina [T.V.]