O faksimil'nykh kartakh TPO severnoj atlantiki

Romanov [Yu. A.] ; Pozdnyakova [T.G.] ; Filippov [I.A.]