Potok izlucheniya v slabopogloshchayushchej atmosfere proizvol'noj opticheskoj tolshchiny

Flux radiatif en atmosphère faiblement absorbante avec une épaisseur optique arbitraire

Yanovitskij [Eh. G.]