Tzmereniya vertikal'noj struktury polya skorosti vetra v stratosfere

Lebedinets [V.N.] ; Aleksandrov [Eh. L.] ; Bondarev [V.D.] ; Demidov [O.L.] ; Klochkov [G.N.] ; Kucheryavij [S.I.] ; Matveev [O.M.] ; Mitroshkova [T.A.] ; Prorok [V.P.] ; Sarkisyan [A.M.] ; Troyan [V.A.] ; Shakhbazyan [A.M.]