Issledovaniya po sovetskoj programme klimatologii oblechnosti i radiatsii

Golitsyn [G.S.] ; Mokhov [I.I.]