Fenomenologicheskij uchet nelinejnogo zatukhaniya gravitatsionno-kapillyarnykh voln v ramlalh kineticheskogo uravneniya

Ruvinskij [K.D.] ; Frejdman [G.I.]