Spektral'nyj analiz dolgoperiodnykh kolebanij klimata tipa lednikovykh periodov

Verbitskij [M. Ya] ; Levin [M. Ya.]