Otsenka protivoizlucheniya atmosfery nad okeanom po dannym raschetov i izmerenij

Plakhina [I.N.] ; Volkov [Yu. A.] ; Ginzburg [A.S.] ; Gul'kov [V.N.]